Prislista

Betalning

Avgifter baseras sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltninggens prestationer och på inrikesministeriets förordning om migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer och EU förordning (810/2009/EC).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Pass

140 1 320 HKD

Snabbpass

160 1 510 HKD

Tillfälligt pass

175 1 650 HKD

Laissez Passer resedokument

140 1 320 HKD

Emergency Travel Document ETD

140 1 320 HKD

Tillfälligt främlingspass

45 420 HKD

Identitetskort

90 850 HKD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 550 HKD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Schengenvisum

80 750 HKD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 380 HKD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 330 HKD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 HKD

Omprövningsbegäran

170 1 600 HKD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 4 890 HKD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 4 420 HKD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 6 490 HKD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 4 610 HKD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 5 740 HKD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 3 860 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 4 520 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 3 290 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 6 490 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 4 610 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 5 740 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 3 860 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 6 490 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 4 610 HKD

Uppehållstillstånd för studier

450 4 230 HKD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 290 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 540 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 260 HKD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Medborgarskapsanmälan

200 1 880 HKD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 410 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 940 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 750 HKD

Befrielsenansökan

590 5 550 HKD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 940 HKD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Intyg av notarius publicus

30 280 HKD

Offentligt köpvittne

160 1 510 HKD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 380 HKD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 280 HKD