Prislista

Betalning

Avgifter baseras sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltninggens prestationer och på inrikesministeriets förordning om migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer och EU förordning (810/2009/EC).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Pass

140 1 290 HKD

Snabbpass

160 1 470 HKD

Tillfälligt pass

175 1 610 HKD

Laissez Passer resedokument

140 1 290 HKD

Emergency Travel Document ETD

140 1 290 HKD

Tillfälligt främlingspass

45 410 HKD

Identitetskort

90 830 HKD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 530 HKD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 280 HKD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Schengenvisum

80 740 HKD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 370 HKD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 320 HKD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 HKD

Omprövningsbegäran

170 1 560 HKD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 4 790 HKD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 4 320 HKD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 6 350 HKD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 4 510 HKD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 5 610 HKD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 3 770 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 4 420 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 3 220 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 6 350 HKD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 4 510 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 5 610 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 3 770 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 6 350 HKD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 4 510 HKD

Uppehållstillstånd för studier

450 4 140 HKD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 3 220 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 480 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 2 210 HKD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Medborgarskapsanmälan

200 1 840 HKD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 380 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 920 HKD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 740 HKD

Befrielsenansökan

590 5 430 HKD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 920 HKD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (HKD)

Intyg av notarius publicus

30 280 HKD

Offentligt köpvittne

160 1 470 HKD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 370 HKD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 280 HKD