Om du förlorar ditt pass utomlands

  1. Då passet försvunnit ska du genast göra en brottsanmälan eller anmälan om förvinnande till närmaste polisstation. I många länder finns särskilda turistpoliser som tar emot anmälningarna.
  2. Be om en kopia av anmälningen eller ett eventuellt undersökningsprotokoll. Anmälningen eller undersökningsprotokollet behövs senare då du ansöker om nytt pass och möjliggör försäkringsersättning eller om det visar sig att det försvunna passet används fel.  
  3. Som finsk medborgare kan du ansöka om ett nytt pass vid servicestället för beviljande av pass hos vilken finländsk beskickning som helst.
  4. Om du behöver pass i ett sådant land där Finland inte har någon beskickning, kan du i nödfall vända dig till ett annat EU-lands beskickning från vilken du kan få en särskild EU-resehandling(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för hemresan (Emergency Travel Document/ETD).

Om då det försvunna passet hittas?

Om dina försvunna officiella handlingar hittas senare, för oftast en lokal myndighet dem till ambassaden. Ambassaden skickar de upphittade handlingarna till Finland, till den myndighet som beviljat handlingarna.

Förlorat pass i Hongkong

Om ditt pass blivit stulet, försvunnit eller gått sönder i Hongkong, gör genast en brottsanmälan eller anmälan om förvinnande till närmaste polisstation i Hongkong: Hong Kong Police Force(Länk till en annan webbplats.). Anmälningen eller undersökningsprotokollet behövs senare då du ansöker om nytt pass. Identiten ska bevisas med något annat identitetsbevis.

Ett tillfälligt pass

Ett tillfälligt pass beviljas endast av särskilda skäl; för hemresan eller för att fortsätta din resa. Ett tillfälligt pass beviljas för högst ett år. Det tillfälliga passet tillverkas på Finlands generalkonsulat och när du ansökar det ska du visa att du har gjort en anmälan vid den lokala polisen.

Ett tillfälligt pass är inte biometriskt ovh därför godkännas inte i alla länder. Bland annat USA kräver visum i det. Några länder i Asien godkänner inte det finska tillfälliga passet eller kan kräva visum i det.

Kontrollera alltid det tillfälliga passets giltighet och eventuella visumkrav från landet du ska resa till.