Kina: resedokument till Finland (inkl. Hongkong och Macao)

(gäller tills vidare)

Kina

Viseringsskyldighet

 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

 • Innehavare av diplomatpass 

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass (*)
 • Tjänstepass (Official duty passport)
 • Pass för att sköta ett offentligt uppdrag (Passport for Public affairs)
 • Resehandling för utresa eller genomresa för att återvända till Kina (Travel document recognized for exit or transit to return to China and it may be endorsed with a visa)
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)

Hongkong (Kina)

Viseringsskyldighet

 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet /undantag

 • Pass / Särskilda administrativa regionen Hongkong: visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Pass / Särskilda administrativa regionen Hongkong 
  • Innehavaren är viseringsfri till Schengenområdet och Finland
 • Identitetshandling för visum utfärdad av myndigheterna i Hongkong

Macao (Kina)

Viseringsskyldighet

 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet /undantag

 • Pass / Särskilda administrativa regionen Macao (Kina): visumfrihet till Schengenområdet och Finland 

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Pass / Särskilda administrativa regionen Macao (Kina)
  • Innehavaren är viseringsfri till Schengenområdet och Finland
 • Resetillstånd / Särskilda administrativa regionen Macao (Kina) 

Vem behöver visum till Finland, Danmark, Island, Norge och/eller Sverige?
 

Hongkong SAR, Macao SAR och BN(O) passinnehavare behöver inte visum till Finland, Danmark, Island, Norge, Sverige och övriga Schengenstater. För en längre vistelse krävs i Finland uppehållstillstånd vars beslutsmyndighet är Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.). Finlands generalkonsulat i Hongkong tar enbart emot ansökningar om uppehållstillstånd som riktas till Finland. Uppehålls- och arbetstillståndsärenden som riktas till övriga länder behandlas av varje stats egen beskickning.

Om en medborgare av ett viseringsskyldigt land har ett giltigt uppehållstillstånd som beviljats av en Schengenstat uppehållstillstånd behöves inget visum vid inresa till en annan Schengenstat.

Kontrollera ditt visumbehov på Schengenområdet och vilka resedokument som behövs till Finland: