Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan om barns födelse i Hongkong

  • Blanketter: Anmälan om utomlands född finsk medborgare
  • Registeringtyg från myndigheter i Hongkong i original (för födelseattest s.k. lång födelseattest med uppgifter om föräldrarna).
  • Kopior på föräldranrnas pass.

Anmälan om utomlands född finska medborgare: uppge dubble eller flerfaldiga medborgarskap. Endast ett modersmål kan registreras i befolkningsdatasystemet.

Den ifyllda blanketten och bilagor kan du skicka till Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata (Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad, Finland) eller till Finska generalkonsulat i Hongkong. OBS! Generalkonsulatets förmedling av anmälningar om befolkningsdata  blev avgiftsbelagd den 1.9.2020. 

Apostille-intyg i Hongkong

Om du behöver ett Apostille intyg i Hongkong, kontakta Apostille Service Office, High Court Registry.