Suomen Pariisin-suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2024

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla ottavat korkeakouluharjoittelijoita harjoittelujaksoille. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin muulta UM:n hyväksymältä taholta.

Suurlähetystön päätehtävät ovat:

 • Suomen ja Ranskan kahdenvälisten suhteiden kokonaisvaltainen edistäminen, ml. Ranskan poliittinen ja taloudellinen seuranta

 • EU-asioiden seuranta ja raportointi

 • vienninedistäminen ja Team Finland -toiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

 • konsulipalveluiden tarjoaminen Ranskassa asuville ja Ranskaan matkustaville suomalaisille ja/tai pysyvästi Suomessa asuville ulkomaalaisille konsulipalvelulain mukaisesti

 • viestintä-, maakuva- ja kulttuurityö.

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu avustaminen:

 • tiedonhankinnassa, raportoinnissa ja viestinnässä suurlähetystyön vastuualueiden mukaisesti

 • Team Finland -vienninedistämis- ja maakuvatyössä

 • tapahtumien ja vierailujen järjestämiseen liittyvissä tehtävissä osana suurlähetystön muuta tiimiä

 • erilaisissa selvityspyynnöissä ja tiedusteluihin vastaamisessa

 • edustuston muissa tehtävissä tarpeen mukaan.

Toivomme hakijan olevan kiinnostunut kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Koulutustaustaa ja/tai aiempaa työkokemusta arvostamme erityisesti valtio- ja yhteiskuntatieteiden, oikeustieteiden, kauppatieteiden tai viestinnän/journalismin alalta, lista ei kuitenkaan ole poissulkeva.

Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vähintään hyvä ranskan kielen suullinen ja kirjallinen hallinta ovat edellytyksiä harjoittelun onnistumiselle. Työympäristömme on muuttuva ja työyhteisömme on hyvähenkinen, joten toivomme joustavaa ja positiivista asennetta sekä hyviä yhteistyötaitoja.  

Tarjoamiemme kolmen kuukauden harjoitteluiden toteutumisen edellytyksenä on, että harjoittelijan korkeakoulu vastaa harjoittelun rahoituksesta vähintään kahden kuukauden osalta, jolloin suurlähetystö voi maksaa tämän lisäksi maksimissaan yhden kuukauden palkan. Korkeakouluharjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (joka on 1 313 e/kk vuonna 2023). Tieto myönnetystä rahoituksesta tulee kirjata hakemukseen.

Hakemukset ja hakuaika

Suomen Pariisin-suurlähetystö tarjoaa kolme harjoittelujaksoa vuonna 2024. Pyydämme yksilöimään hakemuksessa toivotun ajankohdan.  

 • 15.1.– 14.4.2024
 • 15.4.–14.7.2024
 • 16.9.–15.12.2024

Suomenkieliset hakemukset (motivaatiokirje, CV) harjoittelun rahoitustietoineen tulee lähettää määräaikaan 8.10.2023 mennessä sähköpostitse sanomat.par(a)gov.fi.

Kutsumme osan hakijoista hakuajan päättymisen jälkeen etäyhteyksin pidettäviin haastatteluihin.  

Lisätietoja antaa Sari Lietsala, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, sari.lietsala(a)gov.fi tai puh. +33 1 44 18 19 34.

Käsittelemme edustustolle annettuja henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietoja eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme osoitteessa https://um.fi/tietosuoja(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn.