Hur ansöker man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till, om det primära målet för din resa är Finland. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland (Länk till en annan webbplats.)i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

Visumanhållan ska lämnas in personligen till beskickningen eller viseringscentret. Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax.

För visumanhållan behöver du

 1. En ifylld och undertecknad ansökningsblankett
  Ansökningsblankett(Länk till en annan webbplats.)
 2. Ett fotografi
  Bifoga ett färgfoto där det går att känna igen dig. Läs fotoanvisningar(Länk till en annan webbplats.).
 3. Ditt pass
  Passet ska vara i kraft minst tre (3) månader efter att din planerade resa upphör och det ska vara beviljat under de senaste tio (10) åren.
 4. Reseförsäkring
  Reseförsäkringen ska vara i kraft under den tid som du anhåller om visum för, och den ska gälla i hela Schengenområdet. Ersättningssumman bör vara minst 30 000 euro och försäkringen ska täcka kostnader som uppstår vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor, också hemtransport av patienten, likaså hemtransport vid dödsfall.
 5. Bilagor
  Bilagorna varierar beroende på land. Ta reda på vilka bilagor du behöver vid Finlands beskickning eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till. Beskickningen kan be dig bifoga olika dokument som visar syftet med din vistelse, förutsättningarna och vistelsens längd. Det kan till exempel handla om resebiljetter, bekräftade hotellbokningar, en privat inbjudan eller en officiell inbjudan.

  Inbjudan är ett fritt formulerat dokument där det ska framgå vem eller vilket företag det är som inbjuder inklusive deras kontaktuppgifter, samt uppgifter om den som inbjuds, d.v.s. namn, födelsetid, adress, passnummer, resans syfte och längd.

  Om det handlar om en privat inbjudan är det bra att nämna vilket förhållande som råder mellan den som inbjuder och den inbjudna, exempelvis vän, släkting, äkta hälft. Inbjudan garanterar inte att man beviljas visum. Den inbjudande personens förmögenhet kan beaktas om hen fyller i formuläret för åtagandeförklaring och bifogar behövliga bilagor om sin förmögenhet till förklaringen.

  Den sökande kan också  bes om andra utredningar, t.ex. resans rutt, transportmedel, återresa och dokument rörande inkomster, förmögenhet och arbetsplats.

  Den sökande måste ha tillräckliga tillgångar med tanke på resans längd, syfte och levnadskostnaderna på resmålet. I Finland är detta belopp 50 euro per resdag.
 6. Föräldrarnas samtycke om resenären är ett minderårigt barn
  Om ett minderårigt barn reser utan sina föräldrar krävs deras samtycke.
 7. Intervju
  Beskickningen kan kalla den sökande till en intervju för att reda ut resans syfte.

Behandlingstid för visum

Lämna in din visumanhållan till en finländsk beskickning eller ett viseringscenter minst 15 dagar före din resa. Ansökningar kan lämnas in högst sex (6) månader innan den planerade resan.

Handläggningen av en visumansökan kan ta längre tid i sådana fall där det behövs tilläggsutredningar, såsom samråd med andra medlemsstaters centrala myndigheter.