Suomi Euroopan neuvostossa

Tavoitteet

Euroopan neuvoston ydinajatus on, että demokraattinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava oikeusvaltio on vakaa ja kykenee ratkomaan vaikeitakin ristiriitoja ajautumatta kriiseihin ja sotiin. Euroopan neuvoston toiminnalla ehkäistään kriisejä ennakolta ja kehitetään poliittisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Kaikki tämä lisää myös Suomen turvallisuutta.

Suomi haluaa kehittää Euroopan neuvostoa järjestönä, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin ja ETYJ:n kanssa. Edustuston henkilökunta vastaa Suomen edustautumisesta Euroopan neuvoston ministerikomiteassa ja sen raportoijaryhmissä. Lisäksi on hallitustenvälistä asiantuntijatason toimintaa, joka kattaa laajasti eri toimialoja, esimerkiksi oikeuslaitos, rikollisuus, tasa-arvo, koulutus ja kulttuuri. Asiantuntijatasolla valmistellaan esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia, jotka ohjaavat jäsenvaltioiden toimintaa.

Pysyvän edustuston arkipäivä

Suomi liittyi Euroopan neuvoston täysjäseneksi vuonna 1989, jolloin myös perustettiin pysyvä edustusto. Sitä johtaa Suomen pysyvänä edustaja toimiva suurlähettiläs.

Euroopan neuvoston kokouskalenteri rytmittää edustuston toimintaa. Virkamiehet osallistuvat viikoittaisiin ministerikomitean ja sen alaisten raportointiryhmien kokouksiin. He huolehtivat siitä, että Suomen näkökohdat tulevat esiin ja että Suomen aloitteet ja muut linjaukset menestyvät 46 maan yhteisössä. Ministerikomitea kokoontuu kerran vuodessa ulkoministeritasolla.

Ministerikomitean ohella edustusto seuraa myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, alue- ja paikallishallinnon kongressin sekä ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa. Ministerikomitea vastaa tuomioistuimen antamien tuomioiden toimeenpanon valvonnasta. Edustusto seuraa lisäksi EU:n ja ETYJ:n toimintaa ja kansainvälistä poliittista kehitystä Suomen johdonmukaisen toiminnan edistämiseksi eri foorumeilla.