Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Euroopan ihmisoikeussopimus on vuonna 1950 tehty eurooppalainen yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Sen osapuolia ovat kaikki Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltiota. Ihmisoikeussopimuksen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet turvaamaan sopimuksessa määrätyt oikeudet ja vapaudet kaikille lainkäyttöpiirissään oleville henkilöille. Kaikilla kansallisilla viranomaisilla ja tuomioistuimilla on velvollisuus noudattaa ihmisoikeussopimuksen määräyksiä.

Ihmisoikeussopimuksen turvaamien oikeuksien ja vapauksien lukumäärää on laajennettu useilla lisäpöytäkirjoilla.

Ihmisoikeussopimuksella perustettiin myös valvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on suojata yksilöitä ihmisoikeusloukkauksilta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) on Ranskan Strasbourgissa toimiva ylikansallinen tuomioistuin, joka valvoo ihmisoikeussopimuksen noudattamista. Kuka tahansa henkilö voi saattaa asiansa sen käsiteltäväksi, jos hän katsoo valtion loukanneen hänen ihmisoikeussopimuksessa turvattuja oikeuksiaan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on yksi tuomari jokaisesta jäsenvaltiosta. Heidät valitsee Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous. Tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi eikä heitä voi valita uudelleen. Suomesta valittuna tuomarina on Pauliine Koskelo, joka aloitti tehtävässä vuonna 2016.

Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) voivat valittaa luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt (yritys, yhdistys jne.), jotka katsovat ihmisoikeussopimuksen mukaisia oikeuksiaan loukatun.