Finlands beskickning i Europarådet

Finlands ständiga representation vid Europarådet, Strasbourg

Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg bevakar Finlands intressen i Europarådet, i dess institutioner och avtalsprocesser. Europarådets viktigaste uppgift är att stödja genomförandet av de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer i de 46 medlemsstaterna.

Aktuellt

Utrikesministeriet konkurrensutsätter de utlagda tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar har publicerats i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 2 maj 2024.

I den andra omgången av presidentvalet har 62 294 personer utövat sin rösträtt på förhandsröstningsställena utomlands

Vid Finlands ambassader och konsulat har sammanlagt 62 294 personer röstat i den andra omgången av presidentvalet. På finska fartyg har röstat 220 besättningsmedlemmar.