Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg bevakar Finlands intressen i Europarådet, i dess institutioner och avtalsprocesser. Europarådets viktigaste uppgift är att stödja genomförandet av de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer i de 47 medlemsstaterna.

Aktuellt

Finlands ständiga representation på sociala medier