Suomen edustusto Euroopan neuvosto

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Neuvostossa, Strasbourg

Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa Strasbourgissa edistää Suomen kansallisia etuja Euroopan neuvostossa ja sen alaisissa elimissä ja sopimusprosesseissa. Euroopan neuvoston ydintehtävä on ajaa ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista sen 46 jäsenvaltiossa.  

Ajankohtaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu portugalilaisnuorten tekemässä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia käsittelevässä valituksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on antanut tänään ratkaisun kuuden portugalilaisnuoren 33 valtiota mukaan lukien Suomea vastaan tekemässä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia käsittelevässä valitusasiassa. Ratkaisu on lopullinen.

Ulkoministeriö kilpailuttaa ulkoistetut maahantulohakemusten vastaanottopalvelunsa

Kilpailumenettelyn osallistumispyyntö, yhteystiedot ja vastausohjeet on julkaistu palveluntarjoajille julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Vastauksia palveluntarjoajilta odotetaan 2. toukokuuta 2024 mennessä.