Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa Strasbourgissa edistää Suomen kansallisia etuja Euroopan neuvostossa ja sen alaisissa elimissä ja sopimusprosesseissa. Euroopan neuvoston ydintehtävä on ajaa ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista sen 46 jäsenvaltiossa.  

Edustusto sosiaalisessa mediassa