Edustuston tehtävät

Ihmisoikeudet ovat keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kansallisten toimien lisäksi on tärkeää edistää ihmisoikeuksien toteutumista myös laajemmin. Tässä Euroopan neuvoston kaltaiset kansainväliset ja alueelliset järjestöt ovat keskeisessä roolissa. Näiltä sivuilta saat tietoa Euroopan neuvostosta ja Suomen edustuston työstä.

Suomen pysyvä edustusto Strasbourgissa hoitaa Euroopan neuvostoon liittyviä kysymyksiä. Tehtäväkenttä on laaja ja koskettaa monia hallinnonaloja. Edustusto edistää Suomen etuja ja vaikuttaa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen kaikissa neuvoston jäsenmaissa. Edustuston virkamiehet osallistuvat Euroopan neuvoston kokouksiin sekä raportoivat toiminnasta ulkoministeriölle ja muille neuvoston työtä seuraaville viranomaisille.

Näiden tehtävien ohella Suomen pysyvä edustusto vastaa myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, alue- ja paikallishallinnon kongressin sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan seuraamisesta. Lisäksi edustusto seuraa yleisesti EU:n, Etyjin ja YK:n toimintaa ja kansainvälistä poliittista kehitystä osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ja me kaikki voimme vaikuttaa niiden edistämiseen.