Edustuston tehtävät

Ihmisoikeudet ovat keskeinen osa Suomen ulkopolitiikkaa. Kansallisten toimien lisäksi on tärkeää edistää ihmisoikeuksien toteutumista myös laajemmin. Tässä kansainväliset ja alueelliset järjestöt ovat keskeisessä roolissa.

Euroopan neuvosto on vanhin ja laajin eurooppalainen järjestö, joka edistää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion toteutumista. Suomella on Strasbourgissa pysyvä edustusto, joka hoitaa Euroopan neuvostoon liittyviä kysymyksiä. Edustuston tehtävänä on edistää Suomen etuja ja vaikuttaa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen kaikissa neuvoston jäsenmaissa. Edustusto osallistuu järjestössä käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon sekä raportoi toiminnasta ulkoministeriölle ja muille neuvoston työtä seuraaville viranomaisille.

Suomen pitkäaikaisia prioriteetteja Euroopan neuvostossa ovat olleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja niin sanottujen monitorointimekanismien työn tukeminen, tasa-arvo ja naisten oikeudet, vähemmistöjen oikeudet, kansalaisyhteiskunnan osallistumisen edistäminen sekä sosiaaliset oikeudet. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun tehtävä on perustettu Suomen aloitteesta. Myös parlamentaarisen yleiskokouksen toteuttama ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen monitorointi jäsenmaissa on ollut Suomen aloite.

Näiltä sivuilta saat tietoa Euroopan neuvostosta ja työstämme edustustossa. Ministerikomitean puheenjohtajuus osuu kullekin jäsenmaalle vain noin parinkymmenen vuoden välein. Suomi toimi viimeksi ministerikomitean puheenjohtajana marraskuusta 2018 toukokuuhun 2019.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja me kaikki voimme vaikuttaa niiden edistämiseen.