Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter

Europakonventionen är en europeisk överenskommelse som slöts år 1950 för att skydda mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parter är alla de 46 medlemsländerna i Europarådet. Alla medlemsstater som har antagit Europakonventionen har förbundit sig att trygga de rättigheter och friheter som konventionen omfattar för alla personer som omfattas av deras jurisdiktion. Alla nationella myndigheter och domstolar är skyldiga att följa bestämmelserna i Europakonventionen.

Antalet rättigheter och friheter som skyddas av Europakonventionen har utökats med flera tilläggsprotokoll.

I och med Europakonventionen inrättades också ett unikt övervakningssystem vars syfte är att skydda individer från människorättskränkningar. För ändamålet grundades Europadomstolen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (formellt Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter). Europadomstolen har sitt säte i franska Strasbourg, och är en övernationell domstol som har till uppgift att övervaka hur Europakonventionen efterlevs. Vem som helst som anser sina rättigheter, så som de tryggas i Europakonventionen, kränkta kan lämna in ett klagomål till Europadomstolen.

Europadomstolen består av en domare från varje medlemsland. Domarna väljs av Europarådets parlamentariska församling. Mandattiden är nio år och man kan inte väljas om. Den finländska domaren är Pauliine Koskelo och hon tillträdde år 2016.

Klagomål till Europadomstolen

Klagomål till Europadomstolen kan lämnas in av fysiska personer eller juridiska personer (till exempel företag eller föreningar) som anser att deras rättigheter så som de fastslagits i Europakonventionen har kränkts.

Läs mera:  Klagomål till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (um.fi)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)