18.7.2024

Chile: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Jordbävningsområde.Fickstölder är vanliga och även väpnade rån förekommer.
Demonstrationer kan ordnas och bli våldsamma. Folkmassor bör undvikas. Om en utlänning uttrycker sin åsikt eller deltar i en demonstration kan det leda till utvisning.

Aktuellt

I huvudstaden Santiago de Chile och i resten av landet (särskilt i regionerna La Araucaunía och Biobio) kan det förekomma våldsamma demonstrationer. Undvik stora folksamlingar. Iaktta lokala myndigheters anvisningar och följ med medier. Våldsamma demonstrationer förekommer oftast i Santiago och andra stadscentra. I Santiago rekommenderas att man i synnerhet undviker området Plaza Italia (Plaza Baquedano). I samband med demonstrationer kan det också förekomma bland annat vandalism, bränder och vägspärrar. Kollektivtrafiken fungerar eventuellt inte normalt. Förbered dig också på eventuella förändringar i den övriga trafikens tidtabeller.

Följ också ambassadens konton på sociala medier:

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land för resenärer. Det politiska läget i landet är stabilt men regionala oroligheter förekommer.

  • Ambulans: tfn +56 2 131
  • Brandkår: tfn +56 2 132
  • Polis: tfn +56 2 133
  • Undersökande polis (PDI): tfn +56 2 134

Brottsligheten

Ficktjuveri är vanligt i synnerhet vid rusningstid i kollektivtrafik, varuhus och kring sevärdheter i Santiago och turistmålen på kusten. Förvara därför pass, värdefulla smycken och stora penningsummor i hotellets kassaskåp och ta med dig endast kopior av till exempel passet, resebiljetterna och körkortet. Det förekommer också inbrott i bostäder och väpnade bilkapningar. I nattklubbar exempelvis i centrum av Santiago och i andra populära områden för nattliv kan det hända att kunder blir drogade och därefter rånade.

Polis (Carabineros de Chile): tfn +56 2 133, http://www.carabineros.cl/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Chile har snabbare tempo och är mer vårdslös än i Finland. Trafikolyckor inträffar ofta på grund av alltför hög hastighet, och därför gäller det att vara försiktig. Hastighetsbegränsningarna ska följas på landsväg. Den tillåtna promillegränsen i Chile är låg (under 0,3).

Kollektivtrafiken i Santiago fungerar relativt väl, men trängsel förekommer. Taxi har förmånliga priser.

Nationell trafiksäkerhetsmyndighet (på spanska) CONASET (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) http://www.conaset.cl/.

Naturförhållanden

Chile är en av de mest jordbävningsutsatta regionerna i världen. Jordbävningar förekommer i hela landet. Byggnaderna och den övriga infrastrukturen klarar i allmänhet av jordbävningar. I Chile förekommer det tidvis också störtregn, översvämningar, skogs- och terrängbränder, jordskred och vulkanutbrott.

Resenärer uppmanas att ta del av den senaste lägesbilden av naturkatastrofer och relaterade skador på webbplatsen för inrikesministeriets nationella krishanteringsmyndighet (på spanska) ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia) http://www.onemi.cl/.
tfn +56 2 600 586 7700 eller +56 2 2252 4200

Information om jordbävningar finns också på webbplatsen för den nationella seismologiska centralen (Centro Sismológico Nacional, CSN) (på spanska) http://www.sismologia.cl/.

Eftersom atmosfärens ozonlager över Chile har minskat avsevärt, är den skadliga ultravioletta strålningen mycket kraftig. Ozonproblemet är värst mitt på dagen och på eftermiddagen på våren i september–november och på sommaren i december–mars. Då är det bra att skydda huden med kläder och använda produkter som skyddar mot UV-strålning.

I Chile förekommer två giftiga spindlar: violinistisk spindel (araña de rincón) och svart änka (araña de trigo). Den senare påträffas främst på landsbygden. Läkare bör besökas efter spindelbett. Ytterligare information (på spanska) http://cituc.uc.cl/publicaciones/7-guia-clinica-para-manejo-de-mordedura-de-arana-de-rincon(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Santiago de Chile är en av de mest förorenade städerna i världen. Luftföroreningarna är särskilt allvarliga under vintermånaderna i maj–september. De kan orsaka irritation och i värsta fall luftvägssjukdomar, i synnerhet hos barn och äldre personer.

Hantavirussmittorna ökar under sommarperioden, i synnerhet i mellersta och södra Chile. Även tyfus och hepatit är relativt vanliga sjukdomar i synnerhet under sommarperioden, som i de mellersta delarna av landet varar från december till mars.

Zikavirus, denguefeber och chikungunya kan förekomma i provinsen Arica y Parinacota i norra Chile.

Vi rekommenderar att resenärer tecknar heltäckande reseförsäkring i hemlandet före resan. De flesta sjukhusen och läkarcentralerna accepterar kreditkort, men mindre läkarstationer accepterar eventuellt endast kontanter.

Chile har både ett offentligt och ett privat sjuk- och hälsovårdssystem. Läkarna är professionella och högutbildade. I synnerhet privata kliniker och sjukhus i Santiago håller hög standard. Privata sjukhus kallas clinica och offentliga hospital. Läkemedel är allmänt tillgängliga.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det officiella språket i Chile är spanska, relativt få talar engelska. De lokala poliserna, carabineros, är pålitliga och hjälpsamma. Den lokala kulturen avviker något från den finländska; man bör inte vara alltför blåögd, även om människorna för det mesta är vänliga och hjälpsamma. Om en utlänning uttrycker sin åsikt eller deltar i en demonstration kan det leda till utvisning.

Inresebestämmelser

Information om inresebestämmelser finns på webbplatsen för chilenska inrikesministeriets utlännings- och migrationsverk (på spanska) (Departamento de Extranjeria y Migración) http://www.extranjeria.gob.cl/.

Chiles ambassad i Helsingfors
[email protected]
+358 9 612 6780

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].