Chile: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (både Service passport och Official passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Nödpass (Emergency passport)
  • Sjömanspass /Seaman's book (tjänstgöring)