Prislista

Betalningen sker i chilenska pesos (CLP) till ambassaden i Santiagos konto. Bankuppgifter för insättning eller elektronisk överföring: Banco Security, Cuenta Corriente 64181201, Embajada de Finlandia, RUT: 69.902.300-0, [email protected] Vänligen sätt ditt namn som referens i meddelandet. Kvittot bör bifogas ansökan.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CLP)

Pass

175 137 000 CLP

Snabbpass

195 152 000 CLP

Tillfälligt pass

210 164 000 CLP

Laissez Passer resedokument

175 137 000 CLP

Emergency Travel Document ETD

195 152 000 CLP

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 137 000 CLP

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 137 000 CLP

Identitetskort

96 75 000 CLP

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 50 000 CLP

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 23 000 CLP

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CLP)

Schengenvisum

80 62 000 CLP

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 31 000 CLP

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 27 000 CLP

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 94 000 CLP

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 CLP

Omprövningsbegäran

170 133 000 CLP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 406 000 CLP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 367 000 CLP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 578 000 CLP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 383 000 CLP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 375 000 CLP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 297 000 CLP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 375 000 CLP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 273 000 CLP

Första uppehållstillstånd för företagare

690 539 000 CLP

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 383 000 CLP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 375 000 CLP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 297 000 CLP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 578 000 CLP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 383 000 CLP

Uppehållstillstånd för studier

450 351 000 CLP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 273 000 CLP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 211 000 CLP

D-visum, papperansökan

120 94 000 CLP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 187 000 CLP

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 74 000 CLP

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CLP)

Medborgarskapsanmälan

220 172 000 CLP

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 117 000 CLP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 78 000 CLP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 62 000 CLP

Befrielsenansökan

690 539 000 CLP

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 78 000 CLP

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CLP)

Intyg av notarius publicus

30 23 000 CLP

Offentligt köpvittne

160 125 000 CLP

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 31 000 CLP

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 23 000 CLP