Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Argentiinan välisillä suhteilla on pitkä historia, joka on perustunut ennen kaikkea kaupalliseen yhteistyöhön. Argentiina tunnusti Suomen toukokuussa 1918, yhtenä ensimmäisistä valtioista Euroopan ulkopuolella. Diplomaattiset suhteet maidemme välille solmittiin vuonna 1923, ja Suomen ensimmäinen edustusto Latinalaisessa Amerikassa perustettiin Buenos Airesiin vuonna 1929.
Argentiinan ja Suomen väliset poliittiset suhteet ovat erittäin hyvät. Argentiinan avautuminen maailmalle on lisännyt myös maidemme vierailuvaihtoa, joka on ollut hyvin tiivistä viimeiset vuodet. Sekä virallisia että yritysvaltuuskuntia on matkustanut maidemme välillä. Pääministeri Juha Sipilä vieraili vuonna 2016 Suomen ensimmäisenä pääministerinä Argentiinassa ja vuonna 2018 ulkoministeri Timo Soini johti Argentiinaan ja Uruguayhin suuntautunutta vienninedistämismatkaa. Saman vuoden lopulla Argentiinan varapresidentti Gabriela Michetti puolestaan oli vierailulla Suomessa.
Suomen maakuva Argentiinassa on positiivinen ja Suomi tunnetaankin erityisesti koulutuksen mallimaana. Koulutusalan yhteistyö onkin Argentiinassa syventynyt erityisesti vuonna 2017 Suomen ja Argentiinan välillä allekirjoitetun koulutusalan yhteisymmärryspöytäkirjan myötä.  
Lisäksi teemme yhteistyötä myös kansainvälisillä foorumeilla. Argentiina puolustaa Suomen tavoin kansain-välistä sääntöpohjaista järjestelmää ja monenvälistä yhteistyötä sekä vapaamman kaupan edellytyksiä.
Argentiinassa asuu arviolta noin 150–200 suomalaista, joista pieni osa on vuonna 1906 maahan suuntautuneen muuttoliikkeen jälkeläisiä.