Ambassadens uppgifter

Det hör till ambassadens uppgifter att på ett mångsidigt sätt främja Finlands politiska och ekonomiska relationer med Zambia och sidoackrediteringsländerna Zimbabwe och Malawi. Dessutom representerar ambassaden Finland i frihandelsorganisationen för östra och södra Afrika (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA).

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på de kommersiella förbindelserna mellan Zambia och Finland samt på nätverk mellan näringsliv, högskolor och institutioner. Med hjälp av anslag för utvecklingssamarbete arbetar man för att förstärka små och medelstora företag samt partnerskap inom den privata sektorn. Dessutom stödjer Finland Zambia, Zimbabwe och Malawi genom finländska frivilligorganisationer och regionala program. Ambassaden har ett nära samarbete med Europeiska unionen, Förenta nationerna och Världsbanken, vilkas verksamhet också erbjuder samarbetsmöjligheter för finländska aktörer.

Inom sitt verksamhetsområde erbjuder ambassaden finländare konsulära tjänster, bevakning av deras intressen och rättigheter samt hjälp i nödsituationer.

Mera information om beskickningarnas uppgifter hittar du på utrikesministeriets webbplats.

​​​​​​​