Team Finland i Zambia

Nätverket Team Finland kan hjälpa finska företag att bli internationella, växa och lyckas ute i världen. Team Finlands uppgifter är att verka för utländska investeringar i Finland, främja Finlandsbilden och sammanföra aktörer och tjänster. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer såsom ministerierna, beskickningsnätet, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund och de internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna. Zambias Team Finlandnät erbjuder också tjänster som hänför sig till Zimbabwe och Malawi. Sektorer i regionen som kan intressera finländska aktörer är bland annat förnybar energi, jord- och skogsbruk, byggande, IT och utbildning samt gruv- och miljöteknologi.

Team Finland i ambassadens verksamhetsområde:

  • Finlands ambassad, Lusaka, Zambia
  • Business Finland, Johannesburg, Sydafrika
  • Finlands honorärkonsulat, Harare, Zimbabwe
  • Finlands honorärkonsulat, Lilongwe, Malawi

Kontaktpersoner:

Som koordinator fungerar Matti Tervo, specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Lusaka, [email protected]

Landschef är ambassadör Pirjo Suomela-Chowdhury vid Finlands ambassad i Lusaka, [email protected]

Kontaktperson vid Business Finlands Sydafrikakontor: Advisor Camilo Ramada, [email protected]

 

Mer information om Team Finlands tjänster.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)