Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbetyg

I Zambia går det inte att erhålla officiella ämbetsintyg med uppgifter till exempel om möjliga äktenskap, barn eller adress under en viss tidsperiod. I Zambia kan myndigheter, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet. Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 Kb)

Personen själv eller en anhörig kan på engelska be om följande intyg:

  • Födelse- och dödsattester:
  • Vigselintyg

Registrar General of Births, Deaths & Marriages

P O Box 32311

Lusaka

Zambia

Tel: +2601228197

  • Skilsmässointyg: Högsta Domstolen (High Court)

Registrar of High Court P.O. Box 50067 LUSAKA, ZAMBIA

Registrar of High Court P.O. Box 70004 NDOLA, ZAMBIA

Registrar of High Court P.O. Box 60110 LIVINGSTONE, ZAMBIA

Adressförfrågningar

Adressförfrågningar kan man göra hos Lusaka City Council. Registret togs i bruk år 1972 så äldre uppgifter än det finns inte.