Prislista

Betalningsanvisningar

Serviceavgiften ska betalas till Finlands Ambassad i Zambias bankkonto i förväg. Betalaren ansvarar för möjliga ytterligare transaktionskostnader. Betala endast i ZMW enligt konsulära prislistan nedan.

Bankuppgifter:
Bank: Citibank Zambia Ltd.
​​Mottagare: Embassy of Finland
Bankfilial: Main Branch
Sorteringskod: 030001
Kontonummer: 251194009

Ange i meddelandefältet: 1) namn på sökande (efternamn, förnamn), 2) vilken tjänst det gäller (uppehållstillstånd, pass, legalisering).

När du har betalat din serviceavgift kan du skicka kvittot till oss via [email protected] och boka en tid för besöket via samma e-post.

Pass och identitetskort

Pass

140 2 260 ZMW

Snabbpass

160 2 580 ZMW

Tillfälligt pass

175 2 830 ZMW

Identitetskort

90 1 450 ZMW

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 940 ZMW

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 290 ZMW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 650 ZMW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 570 ZMW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ZMW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 390 ZMW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 7 590 ZMW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 10 330 ZMW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 7 910 ZMW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 9 040 ZMW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 6 620 ZMW

Uppehållstillstånd för studier

450 7 260 ZMW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 5 650 ZMW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 360 ZMW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 3 870 ZMW

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 3 230 ZMW

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 2 420 ZMW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 610 ZMW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 290 ZMW

Befrielsenansökan

520 8 390 ZMW

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 610 ZMW

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 480 ZMW

Offentligt köpvittne

160 2 580 ZMW

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 650 ZMW