Team Finland -verkosto Kosovossa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut.

Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Finpro, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille läydät Team Finlandin verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -yhteyshenkilöt Kosovossa

Koordinaattori:

Jehona Ademaj Sejdiu, Senior Advisor

[email protected]

Team Finland -verkoston tavoitteet Kosovossa

Suomen ja Kosovon kaupallis-taloudelliset suhteet ovat toistaiseksi melko ohuet. Suomen Pristinan suurlähetystön tavoitteena on kuitenkin parantaa suomalaisyritysten toimintamahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa mm. suomalaisosaamisen esiintuontia ja markkinointia vierailujen sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Team Finland –verkosto toimii Kosovossa joustavasti ja sitä sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin. Julkisuusdiplomatia on tärkeä osa viennin- ja kaupanedistämistoimintaa. Eri EU-instrumenttien kautta harjoittaman julkisuusdiplomatian myötä Suomen näkyvyys ja edustuston maine monipuolisena ja aktiivisena toimijana on lisääntynyt kaikilla yhteiskunnan tasoilla Kosovossa.

Suurlähetystön panoksen ohella suomalaiset kriisinhallinta- ja siviilikriisinhallintatoimijat tekevät arvokasta työtä Kosovossa. Twinning- ja TAIEX –toimintojen avulla Suomi on tukenut paikallisia hallintorakenteita ja auttanut Kosovoa sen EU-valmiuksien kehittämisessä.

Lisätietoa

Team Finland -verkkosivut(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland Facebookissa(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland Twitterissä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland Youtubessa (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)