Markkinamahdollisuudet Kosovossa

Koulutus, terveydenhuolto, puolustushankinnat, energiasektori ja digitalisaatio - erinomaiset markkinamahdollisuudet suomalaisille yrityksille.

Vuonna 2022 koronapandemia ja inflaatio heikensivät Kosovon taloutta. Suurimpia maan haasteita ovat työttömyys, maastamuutto, tuontiriippuvuus ja energiahuolto talvella. Kosovo on riippuvainen tuonnista, mm. sähkön, öljyn, vehnän ja maissin sekä muiden tavaroiden. Kosovo vei tavaroita 920 miljoonan ja 405 tuhannen euron arvosta, kun sen tuonti oli 5 miljardia 639 miljoonaa 393 tuhatta euroa, joten kauppataseen alijäämä oli 4 miljardia 718 miljoonaa 989 tuhatta euroa. Kosovo tuo tavaroita pääasiassa CEFTA- maista, kuten Albaniasta ja Serbiasta sekä EU:n saksankielisistä maista.

Haasteista huolimatta liiketoimintaympäristö paranee ja EU:n Länsi-Balkanin talous- ja investointisuunnitelma tuo alueelle lähes 30 miljardia euroa rahoitusta, mikä lisää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia.

Kosovon painopistealojen lisärahoitus tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Kosovon BKT:n arvioidaan kasvavan vuonna 2022 Maailmanpankin mukaan noin 3,1% (kasvuarvio vuodelle 2023 3,7%). Kosovon vuoden 2023 budjetissa määritettyihin painopistealoihin (koulutus, terveydenhuolto, puolustushankinnat ja digitalisaatio) kohdistettava merkittävä lisärahoitus tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Myös energiasektorilla ja kyberturvallisuuden alalla on runsaasti potentiaalia. EU:n Länsi-Balkan investointipaketti tarjoaa edelleen suuren potentiaalisen mahdollisuuden suomalaisyrityksille.

Koronapandemia heikensi osaltaan Kosovon taloutta, ja nyt ongelmat jatkuvat haasteina mm. työttömyyden, maastamuuton, tuontiriippuvuuden, nousevan inflaation ja energiahuollon osalta. Raaka-aineiden ja hyödykkeiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Kosovo on riippuvainen tuonnista mm. sähkön, öljyn, vehnän ja maissin osalta.

Kosovon budjetti vuodelle 2023 on ennätyksellisen suuri, noin 3,22mrd euroa. Budjetissa kohdistetaan merkittävää lisärahoitusta koulutukseen, terveydenhuoltoon, puolustushankintoihin ja digitalisaatioon. Energiasektorin kehittäminen on Kosovon keskeinen haaste. Nämä sektorit tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.

EU:n talous- ja investointisuunnitelmassa Länsi-Balkanille esitetään kunnianhimoinen investointipaketti, jolla saadaan käyttöön lähes 30 miljardia euroa rahoitusta aluetta varten. Pakettiin sisältyy 9 miljardia euroa avustusrahoitusta IPA III -välineestä ja enimmillään 20 miljardia euroa investointeja uuden Länsi-Balkanin takausjärjestelyn avulla.

Talous- ja investointisuunnitelman tärkeimmät sektorit ovat kestävä liikenne, puhdas energia, ympäristö ja ilmasto, digitaalinen tulevaisuus, yksityinen sektori ja inhimillinen pääoma. Nämä ovat myös alueita, joissa suomalaisyrityksillä on paljon osaamista. Kosovossa yhä jatkuva rakennusbuumi tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi hisseille, nostureille ja jäteastioille. Näiden lisäksi esimerkiksi uusiutuva energia ja kyberturvallisuus tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Kosovon tärkeimmät tuontituotteet ovat mineraalit, ruoka- ja juomatuotteet, koneet ja sähkökomponentit, ajoneuvot, kemialliset tuotteet, muovi- ja kumituotteet, maataloustuotteet, tekstiilit ja elävät eläimet.

Suomessa asuu varsin merkittävä, noin kymmenentuhannen hengen, kosovolaisyhteisö.

Edustuston raportit (Country Outlook)