Team Finland i Kosovo

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Finpro, Tekes, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt hittar man från Team Finlands websidan.

Team Finland - kontaktperson i Kosovo

Koordinator:

Jehona Ademaj Sejdiu, Senior Advisor

[email protected]

Team Finland nätverkets mål i Kosovo

Både de ekonomiska relationerna och handelsrelationerna mellan Finland och Kosovo är än så länge ganska dåliga. Målet för Finlands ambassad i Pristina är att stödja de Finska företagens möjligheter för att främja handel i långa loppet. Detta innebär till exempel främjande och marknadsföring av finskt kunnande under olika evenemang. Med hjälp av de olika pågående Twinning-projekten kan även igenkänningsfaktorn av de Finska företagen ökas.

Team Finland nätverket i Kosovo jobbar på ett adaptivt och flexibelt sätt, och är bra anpassat till de lokala förhållandena. Offentlig diplomati spelar en viktig roll i främjandet av export och handel. Tack vare utvecklingspolitik, samt offentlig diplomati som utövas genom de olika EU-instrumenten, har Finlands ambassads rykte som en aktiv och mångsidig aktör i Kosovo förstärkts.

Förutom ambassaden och dess insats, gör även de olika finska aktörerna inom kris- och civil krishanteringen värdefullt jobb i Kosovo. Med hjälp av Twinning- och TAIEX-projekten stöder Finland lokala regerings- och administrations strukturer, samt stöder och hjälper Kosovo utveckla sitt beredskap för EU-integration.

Mer information

Team Finland websidan

Team Finland i Facebook

Team Finland i Twitter

Team Finland i Youtube

​​​​​​​