Internationaliseringstjänster och sakkunniga i Kosovo

Team Finland-nätverket hjälper ditt företag att nå framgång i Kosovo:

  • Vi erbjuder information om Kosovos marknad och möjligheter
  • Vi identifierar lovande marknadsutsikter inom olika brancher
  • Vi hjälper dig att hitta passande kumpaner och kontakter.
  • Vi hjälper till i fall du stöter på hinder vid affärer

Team Finland- kontaktpersoner i Kosovo

Finlands ambassad, Pristina

Matti Nissinen, ambassadör

Sanna Tavi, administrationsansvarig
sanna.tavi(a)gov.fi

Jehona Ademaj Sejdiu, Team Finland-koordinator
jehona.ademajsejdiu(a)gov.fi

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Mål och tjänster för Team Finland-nätverket i Kosovo

Målet med Team Finland-nätverket i Kosovo är att främja Finland och finska företag i Kosovo samt stödja samarbetet mellan finska och kosovanska parter. Vårt mål är att stärka Finlands konkurrenskraft och dess företag samtidigt som vi främjar starkare handelsrelationer mellan Finland och Kosovo. Vårt tillvägagångssätt kretsar kring att prioritera kundernas behov och placera dem i centrum för alla våra åtgärder.

Finska företag börjar så sakteliga engagera sig på den kosovanska marknaden. Med Europas yngsta befolkning och betydande ytterligare finansiering som allokerats till prioriterade områden enligt Kosovos budget för 2023 (utbildning, hälsovård, försvarsupphandling och digitalisering) erbjuds möjligheter för finska företag. Det finns också mycket potential inom energisektorn och cybersäkerhet. EU:s investeringspaket för Västra Balkan erbjuder fortfarande en stor möjlighet för finska företag.

Även om det ännu är i små mängder erbjuder Finland högkvalitativa varor och tjänster till Kosovo. Finska erbjudanden omfattar världsledande expertis inom teknik, forskning och utveckling, innovationer och kunnande. Vi strävar aktivt efter att etablera och vårda starka samarbeten med intressenter i Kosovo. Genom att utnyttja finska företags exceptionella och pålitliga kompetens skapas en konkurrensfördel på Kosovos marknad.