26.5.2024

Kosovo: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt taget lugnt. Risk för oroligheter i norra Kosovo.

Aktuellt

Var särskilt försiktig när du reser i norra Kosovo: norra Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok och Leposavic. Kontrollera läget i området med de lokala myndigheterna. Det finns risk för oroligheter bland annat i dessa områden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kosovo är allmänt taget gott men det kan ändras också snabbt, i synnerhet i norra Kosovo.

Det finns risk för oroligheter i de serbiska områdena i norra Kosovo: norra Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok och Leposavic. Den som planerar en resa till norra Kosovo och en resa över gränsen till Serbien bör kontrollera situationen i området i medierna och hos gränsmyndigheterna. Undvik demonstrationer och folksamlingar var du än är.

För personer med funktionsnedsättning är Kosovo en utmanande miljö.

Det förekommer avbrott i el- och vattendistributionen , men hotellen har ofta egna reservsystem.

Det allmänna nödnumret i Kosovo är 112.

Brottsligheten

När det gäller brottsligheten ska man förhålla sig som när man reser i andra länder på Balkan och i Medelhavsområdet. Se noga efter din personliga egendom. Ambassaden uppmanar till försiktighet med tanke på rån då man rör sig ute sent. Risken för bostadsinbrott ökar under helgerna.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det är möjligt att hyra bil, men bilarna är inte nödvändigtvis i god kondition. Kontrollera i vilket skick bilen är och vad försäkringen täcker när du hyr bil.

Vägnätet håller på att förbättras, huvudvägarna är redan nu i rätt bra skick. Trafiken är delvis oberäknelig. Trafikpolisen övervakar och bötfäller i synnerhet för fortkörning. Se upp för fotgängare och långsamma fordon som rör sig med släckta lyktor vid mörker. Vintertid är vägarna hala och risken för olyckor stor eftersom de flesta bilisterna kör med sommardäck året runt. Även störtregn samt eventuella jordskred och översvämningar som orsakas av dem försvårar smidigheten i trafiken.

Naturförhållanden

Kosovo har ett kontinentalklimat, men vintrarna kan vara mycket kalla och snörika. Under vintermånaderna försvåras flygtrafiken ofta av tjock dimma.

Jordbävningar kan förekomma.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

https://finlandabroad.fi/web/xkv/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kosovon-covid-19-tilanteesta-tietoa/384951

Heltäckande resenärsförsäkring behövs.

Det allmänna nödnumret är 112, men särskilt utanför Pristina går det inte att garantera att hjälpen når fram snabbt. I nödfall ska du söka dig till närmaste sjukhus. Det finns många privata kliniker, men nivån på hälsovårdstjänsterna varierar. I allvarliga fall anlitar de lokala invånarna ofta tjänster i grannländerna.

De som rör sig i naturen på våren och sommaren ska komma ihåg att det finns mycket fästingar. Ett vaccin mot fästingburen hjärninflammation rekommenderas.

Under vintermånaderna kan luftkvaliteten vara dålig särskilt i städerna. Du kan följa luftföroreningsläget på bl.a. World Air Qualitys webbplats http://aqicn.org/city/kosovo/pristina/us-consulate/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Även om majoriteten av Kosovos befolkning är muslimsk finns det inga särskilda etikettsregler angående den muslimska kulturen.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Polisen i Kosovo: https://www.kosovopolice.com/en/departments/department-of-border/(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats)

Om du avser resa från Kosovo till Serbien är det skäl att kontrollera inresebestämmelserna med de serbiska gränsmyndigheterna. En inresestämpel som utfärdats i Kosovo kan utgöra ett hinder för att passera gränsen till Serbien. De serbiska myndigheterna godkänner även ett identitetskort för finska medborgare som resedokument.

Om ett barn reser till Kosovo utan en eller samtliga vårdnadshavare eller om medresenären är en vårdnadshavare med ett annat efternamn bör du kontrollera med myndigheterna i Kosovo vilka dokument som behövs för inresan.

Kosovos ambassad i Stockholm: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/22591/Kosovo-i-Stockholm(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].