Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Klienten är direkt involverad i de lokala myndigheterna. Kontaktperson för officiell certifikat och adressering vid inrikesministeriet i Kosovo är:

 

Ministry of Internal Affairs

Civil Registration Agency

Mr. Lulzim MAKOLLI

Coordinator

Sector for cooperation with law enforcement agencies & Personal Data Protection Officer

E-post: [email protected] ​​​​​​​

Tel. +386 49 313905 / +381 38 20019186

Addressen: Str. Luan Hajradinaj, 10000 Pristina, Kosovo