Finland och Kosovo

Finland erkände Kosovos självständighet den 9 mars 2008. Diplomatiska förbindelser knöts den 3 februari 2009.