Dödsfall utomlands

Vid dödsfall utomlands kan du få hjälp från Finlands utlandsbeskickningar när det gäller begravning, kremering eller hemtransport av den avlidna personen.

Beskickningen meddelar dödsfallet till myndigheterna i Finland

Oftast får beskickningens personal information om ett dödsfall från utlandets myndigheter eller sjukhus, resebyrån, honorärkonsuln eller från begravningsbyrån.  Beskickningen anmäler dödsfallet till utrikesministeriet. Utrikesministeriet ber polisen i Finland förmedla sorgebudskapet till en nära anhörig i det fallet att de anhöriga ännu inte fått vetskap om dödsfallet.

Hemtransport- och begravningsarrangemang

Försäkringsbolaget eller den begravningsbyrå som de anhöriga har valt tar hand om den avlidna personens hemtransport- och begravningsarrangemang. Den avlidna personen kan begravas utomlands eller transporteras till Finland i en urna eller i en kista.

För att arrangemangen ska kunna skötas kan det behövas olika handlingar av de anhöriga, till exempel ett utdrag ur befolkningsregistret som redogör för släktkapsförhållandet med den avlidna eller en fullmakt. Rutinerna varierar från land till land. Beskickningen ger dig mer information.

De anhöriga ska också ta hand om många andra praktiska saker utomlands, såsom att ta hem den avlidnas bagage, städa bostaden och stänga av bankkontot.

Om dessa ärenden kan de anhöriga ingå ett avtal med ett lokalt ombud eller en lokal advokatbyrå. Beskickningen kan inte sköta ärenden som gäller kvarlåtenskap, men ger vid behov information om de tjänster som står till buds.

Om du har frågor om bouppteckningen kan du vända dig till skatteförvaltningen i Finland.

Anmälan till befolkningsdatasystemet

När en finsk medborgare dör utomlands, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata underrättas om detta så att myndigheten kan registrera dödsdatumet i  befolkningsdatasystemet.

Det är enklast att de anhöriga kommer överens med den lokala begravningsbyrån om att byrån ordnar med en officiell dödsattest och sköter översättningen och legaliseringen av attesten.

Efter att ombudet visat upp den ursprungliga legaliserade och vid behov officiellt översatta dödsattesten för Finlands utlandsbeskickning eller honorärkonsulat, skickar beskickningen ett meddelande till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

De anhöriga kan också själva lämna en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  Notera att kraven på handlingar varierar beroende på vilket lands handling det är fråga om. Närmare anvisningar finns att få på myndighetens webbplats: Anmälan om dödsfall utomlands(Länk till en annan webbplats.).

När uppgiften om dödsdatumet har registrerats i befolkningsdatasystemet, kan dödsboet beställa intyg för bouppteckning(Länk till en annan webbplats.) av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vem står för kostnaderna?

De anhöriga bör genast i början ta reda på om den avlidna har en försäkring och kontakta försäkringsbolaget. En finsk reseförsäkring täcker i allmänhet antingen kostnaderna för hemtransport från utlandet till den avlidnas hemort i Finland eller lokala begravningskostnader. Försäkringsbolaget sköter också arrangemangen.

Om den avlidna inte har någon försäkring, står de anhöriga för alla kostnader, även för de kostnader som följer av anskaffning, översättning och legalisering av dödsattesten.  De anhöriga kan avtala med begravningsbyrån om vilka tjänster de önskar. Kostnaderna för transporten till Finland kan vara tämligen stora.  

Om de anhöriga inte kan sköta transporten eller begravningen, och om den avlidna personen är medellös, begravs den avlidna i det land där hen vistats i enlighet med den lokala lagstiftningen.

Vid ett dödsfall kontakta först Finlands utlandsbeskickning. Du kan ta kontakt med ministeriet under tjänstetid genom att ringa växeln på tfn  +358 (0)295 16001 eller utanför tjänstetid genom att ringa journumret (09) 1605 5555.