Ulkoministeriön rahoittamassa International Disability Alliance -järjestössä korjataan johtamiseen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia

Järjestön uusi johtoryhmä toteuttaa uudistuksia. Havaitut ongelmat eivät liity suoraan Suomen tukemaan hankkeeseen. Ulkoministeriö on kuitenkin keskeyttänyt kansainväliselle kansalaisjärjestölle myönnetyn tuen maksatuksen selvitysten ajaksi.

International Disability Alliance (IDA) edustaa yli tuhatta vammaisten henkilöiden järjestöä eri puolilla maailmaa. Marraskuussa 2023 järjestön keskeinen rahoittaja Ruotsin kehitysyhteistyöjärjestö Sida tilasi ulkoisen selvityksen järjestön johtamiskäytännöistä, johdolle maksetuista palkkioista sekä etujen yhdenvertaisuudesta ja kohtuullisuudesta.

Tammikuussa 2024 valmistunut selvitys todensi selvitykseen johtaneet epäilyt. Tämän myötä järjestölle on valittu uusi johtoryhmä, järjestön aiempi toiminnanjohtaja on eronnut ja virkaa tekevä toiminnanjohtaja aloittanut työnsä. Uusi johto aikoo toteuttaa useita toimia järjestön uudistamiseksi ja johtamiskäytäntöjen vahvistamiseksi. 

Suomen nykyinen rahoitus järjestölle (2, 145 miljoonaa euroa) kohdentuu vuosina 2022–2024 toteutettavaan hankkeeseen, jossa edistetään vammaisten henkilöiden taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia erityisesti eteläisessä Afrikassa. Havaitut ongelmat eivät liity suoraan Suomen tukemaan hankkeeseen. 

Ulkoministeriö on keskeyttänyt IDA:lle myönnetyn valtionavustuksen maksatuksen selvitysten ajaksi. Maksatuksen keskeytys on valtionavustuslakiin perustuva väliaikainen toimi, jolla myönnetyn valtionavustuksen maksaminen voidaan keskeyttää asian tarkemman selvittämisen ajaksi. 

Ulkoministeriö suhtautuu vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Ulkoministeriön rahoittamien järjestöjen toiminnan tulee perustua läpinäkyviin toimintatapoihin ja yhdenvertaisesti sovellettaviin sääntöihin. Ulkoministeriö seuraa asian selvittämistä tiiviisti ja yhteistyössä muiden järjestöä rahoittavien avunantajien kanssa.

Lisätiedot

  • Ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Tarja Kangaskorte, puh. + 358 295 359 292
  • Kehityspolitiikan neuvonantaja Annamari Tornikoski, puh. +358 29 535 0105 
  • Ulkoministeriön sähköpostit ovat muotoa [email protected]