Suomelta yleistukea YK-järjestöjen työlle tasa-arvon ja lasten aseman parantamiseksi

Suomi tukee YK-järjestöjä vakauden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Itsevaltaiset valtiot, konfliktit, ruoka- ja ilmastokriisit sekä koronapandemia lisäävät epätasa-arvoa ja heikentävät turvallisuutta ja hyvinvointia globaalisti.

Kuva: UN Women/Michael Goima

Suomen ulko- ja kehityspolitiikan pitkäaikainen kulmakivi on tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäminen.  YK:n kehitysjärjestöt tekevät korvaamatonta työtä ympäri maailmaa. Nykyisessä maailmantilanteessa on entistäkin tärkeämpää tukea monenkeskistä, sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää.

”Naisten, tyttöjen sekä lasten ja vammaisten henkilöiden tukemisella kehittyvissä maissa on kokonaisvaltainen merkitys hyvinvoinnille ja kehitykselle” sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työn avulla on lisätty naisten yhteiskunnallista osallistumista ja lainsäädännön parantamista maatasolla. Järjestö vastaa tasa-arvokysymysten huomioimisesta YK:ssa. 

YK:n väestörahasto UNFPA mahdollistaa naisten ja tyttöjen pääsyn seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden ja perhesuunnittelun piiriin, minkä on arvioitu ehkäisseen 60 miljoonaa suunnittelematonta raskautta, 160 000 äitiyskuolemaa ja 16,9 miljoonaa vaarallista aborttia vuosina 2019-2021. 

YK:n lastenrahasto UNICEF tekee työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Viime vuonna UNICEF:in palvelut tavoittivat 336 miljoonaa lasta aliravitsemuksen ehkäisemiseksi. 

YK:n kehitysohjelma UNDP työskentelee köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Vuosien 2018-2021 aikana UNDP:n tuella 71 miljoonaa ihmistä pääsi peruspalvelujen piiriin ja 38 miljoonaa uutta äänestäjää rekisteröityi kolmessakymmenessä maassa. Heistä 80 prosenttia oli naisia.

YK:n ympäristöjärjestö UNEP tukee maailman valtioita muuttamaan toimintamallejaan, jotta voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan, estää luonnon monimuotoisuuden katoaminen sekä ehkäistä ympäristön saastumista. Järjestöllä on keskeinen rooli uuden kansainvälisen muovisopimuksen neuvotteluissa.

Suomen yleistuki UNFPA:lle on tänä vuonna 33 miljoonaa euroa ja UN Womenille 19 miljoonaa. Lastenjärjestö UNICEF:lle osoitetaan 7 miljoonaa euroa, kehitysohjelma UNDP:lle 2miljoonaa ja ympäristöjärjestö UNEP:lle 2,5 miljoonaa. 

Suomi on hiljattain tehnyt yleistukia saavista järjestöistä riskienhallinta-arviot. Tulosten perusteella tiedämme kontrollimekanismien toimivan ja voimme maksaa tuet.

”Suomelle on tärkeää, että voimme luottaa rahoittamiemme yhteistyökumppanien riskienhallintajärjestelmiin. Tulemme kiinnittämään erityistä huomioita valvontaan myös jatkossa”, sanoo ulkoministeriön kehityspolitiikan osaston päällikkö Titta Maja-Luoto


 

Lisätietoja

  • Satu Lassila, yksikönpäällikkö, YK:n kehitys- ja innovaatiokysymysten yksikkö, puh. +358 295 350 897
  • Emmi Mäkelä, Ministeri Skinnarin erityisavustaja, puh. +358 50 473 669
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]