Usein kysytyt kysymykset

Ajokortti

EU-kansalaisten ajokortit Puolassa

Suomessa ajokorttiasioita hoitaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Puolan ulkoministeriön ilmoituksen mukaan 29.7.2005 astui voimaan tielain muutos. Tämän johdosta Suomen ajokortin omaavat EU-kansalaiset, jotka asuvat Puolassa, ovat vapautettuja velvollisuudesta vaihtaa ajokorttinsa puolalaiseen ajokorttiin. Kadonneen ajokortin tilalle tarvitaan ote ajokortista. Jos muutat toiseen EU-maahan ja ajokorttisi vanhenee, vahingoittuu, katoaa tai varastetaan, sinun on uusittava, korvattava tai vaihdettava ajokorttisi maassa, jossa asut vakituisesti.

Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen (suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä) maksutta Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Traficomin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten.

Jos henkilö tarvitsee ajokorttiotteen Suomesta leimattuna ja allekirjoitettuna, esimerkiksi ulkomaan viranomaisia varten, tilataan ajokorttiote Traficomin-sivustolla olevalla tulostettavalla lomakkeella. Leimattu ja allekirjoitettu ajokorttiote postitetaan asiakkaan ilmoittamaan kotiosoitteeseen ja siitä peritään Traficomin hinnaston mukaiset toimitus- sekä kopiointikulut.

Lisätietoja:

Autoilu

Puolan tieturvallisuusneuvosto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) kertoo englanninkielisellä sivustollaan Puolan tiekulttuurista. Tietopaketti sisältää tärkeää tietoa, joka on tarpeen Puolaan matkustavalle autoilijalle.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat sairaanhoitoa, jos sairastut äkillisesti tai joudut tapaturmaan. Pääset hoitoon myös, jos pitkäaikaissairautesi vaatii sitä. Kortilla saat myös raskauteen tai synnytykseen tarvitsemaasi hoitoa.

Kortilla sinun tulisi EU-lainsäädännön mukaan saada sairaanhoitoa samalla hinnalla ja samalla tavalla kuin maassa tai matkakohteessasi asuvien henkilöiden. Nimensä mukaisesti kortti käy EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on ilmainen. Sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ja ne, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, kuten ulkomailla asuvat eläkeläiset.

Lisätietoja: Eurooppalainen sairaanhoitokortti(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Suomen julkisten palvelujen neuvontapiste. Palvelun tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asiansa hoitamiseksi sekä vastata yleisiin kysymyksiin koskien Suomen julkisia palveluja. Yhteystiedot: www.kansalaisneuvonta.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lemmikkieläinten tuonti

Lemmikkieläinten tuontiehdot on yhtenäistetty Euroopan Unionin alueella 03.07.2004 alkaen, jolloin ryhdyttiin soveltamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 998/2003. Samaan aikaan EU-maissa otettiin käyttöön ns. lemmikkieläinpassi. Lisätietoja Euroopan Unionin virallisella sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja ja ohjeita lemmikkieläinten tuonnista Puolaan:

Lisätietoja ja ohjeita lemmikkieläinten tuonnista Suomeen: Ruokaviraston (ent. Evira) verkkosivut(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Löytötavarat

Lähetystöön palautetut passit, henkilökortit, ajokortit, ja muut viralliset asiakirjat toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle Suomeen. Ei-viralliset asiakirjat kuten pankkikortit, lompakot, tai muuta omaisuutta voidaan lähettää suoraan omistajalle vastaanottajan kustannuksella, jos yhteystiedot ovat tiedossa

Matkustajavakuutus

Matkailijan kannattaa ennen matkalle lähtöä ottaa matkustajavakuutus, joka korvaa sairaanhoito- ja lääkekulut matkan aikana sekä vakavan sairastumisen sattuessa myös kotiinkuljetuksen Suomeen.

Myös Kelalta haettava eurooppalainen sairaanhoitokortti kannattaa ottaa matkalle mukaan. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus lääketieteellisistä syistä välttämättömän hoidon saamiseen oleskeltaessa tilapäisesti Puolassa.

Lisätietoja: Kela, eurooppalainen sairaanhoitokortti(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sairastumisen aiheuttamasta matkan keskeytymisestä ja kotiuttamisesta aiheutuvat kulut korvaa vain matkustajavakuutus.

Lisätietoja matkustajavakuutuksista voi saada vakuutusyhtiöiltä Suomesta.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen ja muista tullikäytännöistä saa lisätietoja Suomen tullista(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Puolan kansalaisen matkustusasiakirjat

Matkustusasiakirjana käy passin lisäksi myös henkilökortti (dowód osobisty), joka myönnetään ainoastaan Puolan kansalaisille.

Puolan viranomaisten myöntämät matkustusasiakirjat(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tulkit ja kielenkääntäjät

Lista Suomessa toimivista auktorisoiduista kääntäjistä löytyy Opetushallituksen (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)verkkosivuilta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
Listaa Puolassa toimivista valantehneistä tulkeista ja kääntäjistä (suomi-puola-suomi) ylläpitää Puolan oikeusministeriö.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lista Suomen suurlähetystön tiedossa olevista puola-suomi/suomi-puola –kääntäjistä (päivitetty 8.3.2019):

Työhön Suomeen

TE-Palvelut neuvoo työnteon aloittamisesta Suomessa. Lisätietoa löytyy TE-Palveluiden verkkosivulta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy Verohallinnon verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).