Ulkoministeriön yhteistyökumppani viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanottoon on valittu

Ennalta määriteltyjen kriteerien pohjalta voittajaksi valikoitui VF Worldwide Holdings Ltd eli sama tarjoaja, joka nykyään tuottaa ulkoistuspalvelut ulkoministeriölle.

Ulkoministeriö käynnisti kilpailutuksen markkinakartoituksella syksyllä 2023. Varsinainen kilpailutus toteutettiin rajoitetulla menettelyllä kevään 2024 aikana. Osallistumishakemuksia saatiin neljältä palveluntarjoajalta, joista kolme eteni tarjousvaiheeseen. Lopulliset tarjoukset saatiin hakijoilta kesäkuun alussa ja päätös tehtiin 14.6. Valintapäätöstä tehtäessä arvioitiin tarjoajien asiakaspalvelun laatua sekä taloudellista ja teknistä kykyä hoitaa Suomen vaatimusten mukaista viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanottoa. Lisäksi tarjoajia pyydettiin laatimaan projektisuunnitelmat uusien lupakeskusten avaamiseksi. Projektisuunnitelmissa tuli näkyä myöskin palveluntarjoajan laadunvarmistusmenetelmät, koulutussuunnitelmat sekä toimet väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Päätöksestä ei tullut yhtään valitusta määräaikaan 28.6. klo 16.15 mennessä. Sopimusneuvottelut on tarkoitus käynnistää elokuussa 2024. Sopimuskausi on kilpailutuksen mukaisesti 5+5 vuotta.

Ulkoministeriö käyttää ulkoista palveluntarjoajaa viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanottopalveluissa n. 30 maassa, yhteensä lähes sadalla paikkakunnalla. Ulkoisen palveluntarjoajan tehtäviin kuuluu muun muassa hakemusten vastaanotto sekä biometriatietojen ja hakemusmaksujen kerääminen ja toimittaminen edelleen edustustolle. Ulkoinen palveluntarjoaja ei tee viisumipäätöksiä, vaan niistä vastaa jatkossakin ulkoministeriön virkailija.