Ambassadens uppgifter

Finlands Ambassaden i Lima representerat Finlands statsmark i Peru.

Vad gör Finlands ambassad?

  • bevakar Finlands politiska, ekonomiska och kulturella intressen i Peru
  • rapporterar till utrikesministeriet och andra myndigheter och intressegrupper i Finland om angelägenheter i Peru som är betydelsefulla för Finland och den Europeiska Unionen
  • främjar kännedom om Finland i Peru samt om Peru i Finland
  • håller kontakten med finländska medborgare samt övriga Finlandsvänner i Peru
  • erbjuder konsulära tjänster till finländska medborgare samt i Finland permanent bosatta utlänningar och resenärer som reser till Finland eller andra EU-länder
  • handleder Finlands honorärkonsulers verksamhet i Peru

Läs mera om beskickningarnas huvuduppgifter på UM.fi.