Notarius publicus vid ambassaderna

Finlands ambassader och konsulat sköter notarius publicus uppgifter.

Till dessa hör bland annat bestyrka underskrifter och kopior och att utfärda intyg över innehåll i handlingar.

Apostille-todistus Perussa:

Peru on liittynyt Haagin sopimukseen 2010. Näin ollen Perusta saatu asiakirja ja laillistetaan Apostillalla Perun ulkoministeriössä:

https://www.gob.pe/rree