Prislista

Betalning

Ambassaden rekommenderar att beloppen som betalas i den valuta som används i Peru (PEN). Det är också möjligt att betala i euro till utrikesministeriets konto i Finland.

Betalningar i Peruansk valuta till ambassadens konto i Peru:

  • Bank: Scotiabank
  • Kontonummer: 000-4020197, cuenta corriente en soles
  • Mottagare: Embajada de Finlandia
  • Kvittot presenteras på ambassaden

Eurobetalningar till utrikesministeriets konto i Finland:

  • Bank: Pohjola Bank
  • IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
  • BIC: OKOYFIHH
  • Betalningsmottagare: Utrikesministeriet

Följande information ska läggas till som ett betalningsmeddelande, som i exemplen:

Föremål för betalning

Meddelande

Exempelmeddelande

Pass & identitetskort PASS + 3550 + kundens namn PASS 3550 Aina Reissulassi
Schengenvisum VISA + 3550 + kundens namn VISA 3550 Juana Gómez
Omprövning i visumärenden RECT + 3550 + kundens namn RECT 3550 Pedro Pérez
Notarietjänster LEGA + 3550 + kundens namn LEGA 3550 Juan Pérez
Porto POST + 3550 + kundens namn POST 3550 Juana Gómez

 

Pass och identitetskort

Pass

140 520 PEN

Snabbpass

160 595 PEN

Tillfälligt pass

175 650 PEN

Identitetskort

90 335 PEN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 215 PEN

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 295 PEN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 150 PEN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 130 PEN

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 PEN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 930 PEN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 745 PEN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 375 PEN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 820 PEN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 2 080 PEN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 520 PEN

Uppehållstillstånd för studier

450 1 670 PEN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 300 PEN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 000 PEN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 890 PEN

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 740 PEN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 555 PEN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 370 PEN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 295 PEN

Befrielsenansökan

520 1 930 PEN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 370 PEN

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 110 PEN

Offentligt köpvittne

160 595 PEN

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 150 PEN