Prislista

Betalning

Ambassaden rekommenderar att beloppen som betalas i den valuta som används i Peru (PEN). Det är också möjligt att betala i euro till utrikesministeriets konto i Finland.

Betalningar i Peruansk valuta till ambassadens konto i Peru:

  • Bank: Scotiabank
  • Kontonummer: 000-4020197, cuenta corriente en soles
  • Mottagare: Embajada de Finlandia
  • Kvittot presenteras på ambassaden

Eurobetalningar till utrikesministeriets konto i Finland:

  • Bank: Pohjola Bank
  • IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
  • BIC: OKOYFIHH
  • Betalningsmottagare: Utrikesministeriet

Följande information ska läggas till som ett betalningsmeddelande, som i exemplen:

Föremål för betalning

Meddelande

Exempelmeddelande

Pass & identitetskort PASS + 3550 + kundens namn PASS 3550 Aina Reissulassi
Schengenvisum VISA + 3550 + kundens namn VISA 3550 Juana Gómez
Omprövning i visumärenden RECT + 3550 + kundens namn RECT 3550 Pedro Pérez
Notarietjänster LEGA + 3550 + kundens namn LEGA 3550 Juan Pérez
Porto POST + 3550 + kundens namn POST 3550 Juana Gómez

 

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 295 PEN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 150 PEN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 130 PEN

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 PEN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 930 PEN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 745 PEN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 375 PEN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 820 PEN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 2 080 PEN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 520 PEN

Uppehållstillstånd för studier

450 1 670 PEN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 300 PEN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 000 PEN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 890 PEN