Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Ämbetsbevis i Peru

I Peru går det inte att erhålla officiella ämbetsintyg med uppgifter till exempel om möjliga äktenskap, barn eller adress under en viss tidsperiod. Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 106 Kb).

Lokala registermyndigheter tillhandahåller avgiftsbelagda födelse-, vigsel- eller dödsattester. Beställningen av intyg sker via registermyndighet, och skall innehålla noggranna uppgifter om person.

Den lokala registreringsmyndigheten i Peru är RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), som utfardas  födese-, äktenskap- och dödsattester. Kontaktspråket är spanska.  

Adressförfrågningar i Peru

I Peru finns det inget centralt register för adresser. Man kan söka adressuppgifter på internet, till exempel en Paginas Blancas. Den är inte helt omfattande eller aktuell.

Ambassaderna sköter om adress- och ämbetsvisrelaterade förfrågningar endast av särskilda skäl från och med början av maj 2019. Ett exempel på en sådan situation är då ett lands myndighet inte ger ut information till andra än diplomatiska beskickningar.
Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (174/2019)

 

Finskt ämbetsintyg/hemortsintyg

Du kan beställa ett finskt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) från Magistraten i Finland.