Peru: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

 • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass 
 • Specialpass
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
 • Resedokument/Travel Document (8 pages series MREDV-2010-1), utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Peru/recognized for exit or transit to return to Peru

 • Laissez-Passer (series SA och SB), utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Peru/recognized for exit or transit to return to Peru

 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)
 
 

Viseringsfrihet för medborgare i Peru

Finlands ambassad i Lima informerar att peruanska medborgare inte längre är skyldiga att inneha visering för resa till Schengenområdet. Viseringsfrihetsavtalet trädde i kraft den 15 Mars 2016.

Från och med den 15 Mars kommer Schengenmedlemsstaternas ambassader och konsulat i Peru inte längre att utfärda viseringar åt peruanska medborgare för korttidsvistelse.

Trots att viseringsfrihetsavtalet har trätt i kraft är det av största vikt att påminna om att peruanska medborgare som reser till Schengenområdet, precis som medborgare från andra icke-viseringspliktiga länder, alltjämt måste uppfylla ett antal krav. Dessa krav kommer att kontrolleras av migrationsmyndigheterna i respektive Schengenstat. För viseringsfri inresa krävs följande.

 • Giltigt hemlandspass (elektroniskt eller mekaniskt) med minst tre månaders giltighetstid efter utresan från medlemsstaternas territorium
 • Tur- och returbiljett inom en tidsperiod av 90 dagar
 • För det fall du avser ordna privat boende hos familjemedlemmar eller vänner är det nödvändigt att ha ett formulär eller dokument med en officiell inbjudan med dig. Reglerna för inbjudan ser olika ut för respektive land. Var vänlig att ta reda på den information för just det land som du avser besöka. Det görs enklast genom att besöka hemsida för respektive lands ambassad.
 • För det fall du avser bo på hotell ska du kunna uppvisa en hotellreservation.
 • Ekonomiska tillgångar för hela den avsedda resan. Man räknar med mellan 50 och 100 euro per dag beroende på vilket land som ska besökas respektive om man har ordnat med privat boende eller avser bo på hotell.
 • Det rekommenderas att man har en resesjukförsäkring som är giltig upp till ett värde av 30 000 euro.
 • Under alla omständigheter rekommenderas att du, innan avresan kontrollerar vilka specifika krav som ställs för inresa i just det land som du avser besöka.
 • Vi påminner om att möjligheten att resa utan visering avser turistresor, familjebesök eller resor för arbete/studier under tidsperioder kortare än 90 dagar. Det är inte tillåtet att bedriva ekonomisk verksamhet. Avseende resor för studier över 90 dagar samt resor för avlönat arbete krävs att man har ett giltigt nationellt tillstånd i enlighet med aktuella regler i respektive medlemsstat.