Suomen Liman-suurlähetystön tehtävät

Suurlähetystö edistää Suomen ja Perun, Suomen ja Bolivian sekä Suomen ja Ecuadorin kahdenvälisiä suhteita ulko- ja kauppapolitiikan kautta. Toiminnan tavoitteena on edistää maiden poliittista, kaupallis-taloudellista ja kulttuurillista yhteistyötä sekä valvoa Suomen ja sen kansalaisten etuja Perussa, Boliviassa ja Ecuadorissa.

Suurlähetystö tarjoaa suomalaisyrityksille apua vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen sekä edistää myönteistä Suomi-kuvaa. Se myös tarjoaa Suomen kansalaisille rajoitetusti konsulipalveluja.

Suurlähetystön keskeiset tehtävät:

  • Suomen valtion poliittinen ja diplomaattinen edustaminen Perussa, Boliviassa ja Ecuadorissa ml. Suomen valtion tiedotustoiminta ja Suomi-tuntemuksen yleinen lisääminen
  • Perun, Bolivian ja Ecuadorin poliittisen ja taloudellisen tilanteen seuranta sekä siitä raportoiminen Suomen valtiojohdolle ja tarvittaessa yhteiskunnan muille sektoreille
  • Suomen ja Perun, Suomen ja Ecuadorin sekä Suomen ja Bolivian välisen kaupallis-taloudellisen yhteistyön kehittäminen sekä ja erityisesti suomalaisyritysten vienti- ja investointitoiminnan tukeminen Team Finland -työn kautta
  • Avuntarpeessa olevien suomalaisten avustaminen ja ohjaaminen palvelua tarjoavien tahojen luo