Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistus

Perusta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaista todistusta, josta kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla. Muidenkaan vastaavien todistusten saaminen paikallisilta viranomaisilta ei ole todennäköistä Perussa. Tulosta estekirje (pdf, 106 Kb)

Voit tilata Perusta vain syntymä-, avioliitto- ja kuolintodistuksia. Paikallinen rekisteriviranomainen voi löytää näitä tietoja ainoastaan, jos tiedossa on täydellinen tieto etsittävästä henkilöstä, paikallinen henkilötunnus ja syntymäaika.

Hoida asiointi itse suoraan paikallisviranomaisen kanssa. Syntymä-, kuolin- ja avioliittotodistuksia antaa rekisteriviranomainen RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). Asiointikieli on espanja. Voit hoitaa osan palveluista verkossa, mutta käyttö vaatii maksullisen rekisteröitymisen. Tarkista ajankohtainen hinnasto palveluntarjoajalta.

Asiointi saattaa vaatia käynnin viranomaistoimistossa. Näissä tapauksissa on suositeltavaa palkata paikallinen asianajaja, varsinkin jos hoitaa asiaa ulkomailta käsin.

Osoitetiedustelut

Voit tehdä Perussa asuvasta henkilöstä osoitehakuja esimerkiksi Paginas Blancas-verkkosivustolla, joka on sähköinen puhelinnumerohakupalvelu. Nämä julkiset palvelut eivät ole välttämättä kattavia eivätkä ajan tasalla olevia rekistereitä.

Hoida osoitetiedustelu julkisia palveluita käyttämällä. Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)

Suomalainen virkatodistus

Suomalaisen virkatodistuksen (otteen väestötietojärjestelmästä) voit tilata Maistraattien verkkopalvelusta.