Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 11 000 NPR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 500 NPR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 800 NPR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NPR

Omprövningsbegäran

170 23 300 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 71 300 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 64 400 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 87 800 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 67 200 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 76 800 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 56 200 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 65 800 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 48 000 NPR

Uppehållstillstånd för studier

450 61 700 NPR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 48 000 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 37 000 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 32 900 NPR