Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Schengenvisum

80 11 500 NPR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 700 NPR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 5 000 NPR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NPR

Omprövningsbegäran

170 24 300 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 74 500 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 67 300 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 106 000 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 70 200 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 68 700 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 54 400 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 68 700 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 50 100 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 98 800 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 70 200 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 68 700 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 54 400 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 106 000 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 70 200 NPR

Uppehållstillstånd för studier

450 64 400 NPR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 50 100 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 38 700 NPR

D-visum, papperansökan

120 17 200 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 34 400 NPR

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 13 600 NPR