Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 7 600 NPR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 400 NPR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 65 600 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 59 300 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 80 700 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 61 800 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 70 600 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 51 700 NPR

Uppehållstillstånd för studier

450 56 700 NPR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 44 100 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 34 000 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 30 300 NPR