Meddelande om skilsmässa till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och skiljer dig utomlands måste du meddela om detta till Finlands befolkningsdatasystem.

I princip erkänns alla beslut om skilsmässa fattade i andra stater utan skilt fastställande. Vid behov kan Helsingfors tingsrätt(Länk till en annan webbplats.) på ansökan fastställa om ett skilsmässobeslut som fattats i ett annat land kan erkännas i Finland.

Skilsmässa i ett EU-land

Skilsmässa som beviljats i ett EU-land efter 1.3.2001 gäller i Finland som sådan om det till beslutet fogats ett intyg enligt EU:s bestämmelser. Du får intyget av den myndighet som beviljar skilsmässan och det behöver inte översättas. Du hittar mer information på Europeisk e-juridikportal(Länk till en annan webbplats.) och Ditt Europa webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Skilsmässa i andra länder

Över skilsmässa beviljad i ett annat land måste du ha ett officiellt legaliserat beslut i original eller en kopia bestyrkt i det land där beslutet getts. Beslutet ska vara översatt till finska, svenska eller engelska. Om översättningen är gjord utomlands måste också den vara legaliserad. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

Var ska beslutet lämnas in?

Skilsmässobeslut kan sändas till Finland genom en finländsk ambassad eller ett konsulat eller så kan du skicka det själv direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (adress: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 1003, 00531 HELSINGFORS). Du kan också leverera skilsmässobeslut själv till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe. Förmedling av handlingar via en beskickning är en avgiftsbelagd tjänst.