Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Pass

235 34 100 NPR

Snabbpass

255 37 000 NPR

Tillfälligt pass

270 39 200 NPR

Laissez Passer resedokument

235 34 100 NPR

En provisorisk EU-resehandling

255 37 000 NPR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 34 100 NPR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 34 100 NPR

Identitetskort

60 8 700 NPR

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 11 600 NPR

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 10 200 NPR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 7 300 NPR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 4 400 NPR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Schengenvisum

80 11 600 NPR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 800 NPR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 5 100 NPR

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 10 200 NPR

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 17 400 NPR

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 8 700 NPR

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 NPR

Omprövningsbegäran

255 37 000 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 75 400 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 68 200 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 107 300 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 78 300 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 69 600 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 55 100 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 69 600 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 58 000 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 100 100 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 71 100 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 69 600 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 55 100 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 107 300 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 78 300 NPR

Uppehållstillstånd för studier

450 65 300 NPR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 50 800 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 39 200 NPR

D-visum, papperansökan

120 17 400 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 34 800 NPR

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 13 800 NPR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Medborgarskapsanmälan

220 31 900 NPR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 21 800 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 14 500 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 11 600 NPR

Befrielsenansökan

690 100 100 NPR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 14 500 NPR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 8 700 NPR

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 7 300 NPR

Offentligt köpvittne

160 23 200 NPR

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 5 800 NPR

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 21 800 NPR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 6 500 NPR