Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Pass

140 20 000 NPR

Snabbpass

160 22 900 NPR

Tillfälligt pass

175 25 100 NPR

Laissez Passer resedokument

140 20 000 NPR

Emergency Travel Document ETD

140 20 000 NPR

Tillfälligt främlingspass

45 6 400 NPR

Identitetskort

90 12 900 NPR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 8 300 NPR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 4 300 NPR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Schengenvisum

80 11 500 NPR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 700 NPR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 5 000 NPR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NPR

Omprövningsbegäran

170 24 300 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 74 500 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 67 300 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 98 800 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 70 200 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 87 400 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 58 700 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 68 700 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 50 100 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 98 800 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 70 200 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 87 400 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 58 700 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 98 800 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 70 200 NPR

Uppehållstillstånd för studier

450 64 400 NPR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 50 100 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 38 700 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 34 400 NPR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Medborgarskapsanmälan

200 28 600 NPR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 21 500 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 14 300 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 11 500 NPR

Befrielsenansökan

590 84 500 NPR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 14 300 NPR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Intyg av notarius publicus

30 4 300 NPR

Offentligt köpvittne

160 22 900 NPR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 5 700 NPR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 4 300 NPR