Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Pass

175 22 700 NPR

Snabbpass

195 25 300 NPR

Tillfälligt pass

210 27 300 NPR

Laissez Passer resedokument

175 22 700 NPR

Emergency Travel Document ETD

195 25 300 NPR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 22 700 NPR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 22 700 NPR

Identitetskort

96 12 500 NPR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 8 300 NPR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 3 900 NPR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Schengenvisum

80 10 400 NPR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 200 NPR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 500 NPR

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 15 600 NPR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NPR

Omprövningsbegäran

170 22 100 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 67 500 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 61 100 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 96 100 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 63 600 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 62 300 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 49 400 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 62 300 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 45 500 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 89 600 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 63 600 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 62 300 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 49 400 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 96 100 NPR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 63 600 NPR

Uppehållstillstånd för studier

450 58 500 NPR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 45 500 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 35 100 NPR

D-visum, papperansökan

120 15 600 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 31 200 NPR

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 12 300 NPR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Medborgarskapsanmälan

220 28 600 NPR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 19 500 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 13 000 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 10 400 NPR

Befrielsenansökan

690 89 600 NPR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 13 000 NPR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NPR)

Intyg av notarius publicus

30 3 900 NPR

Offentligt köpvittne

160 20 800 NPR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 5 200 NPR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 3 900 NPR