Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 17 700 NPR

Snabbpass

160 20 200 NPR

Tillfälligt pass

175 22 100 NPR

Laissez Passer resedokument

140 17 700 NPR

Identitetskort

90 11 400 NPR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 7 300 NPR

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 10 100 NPR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 100 NPR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 400 NPR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 NPR

Omprövningsbegäran

170 21 500 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 65 700 NPR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 59 300 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 80 800 NPR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 61 900 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 70 700 NPR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 51 800 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 60 600 NPR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 44 200 NPR

Uppehållstillstånd för studier

450 56 800 NPR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 44 200 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 34 100 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 30 300 NPR

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 25 300 NPR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 18 900 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 12 600 NPR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 10 100 NPR

Befrielsenansökan

520 65 700 NPR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 12 600 NPR

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 3 800 NPR

Offentligt köpvittne

160 20 200 NPR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 5 100 NPR