Viseringscenter gör det lättare att ansöka om Schengenvisum till Finland i Nepal

Viseringscenter gör det lättare att ansöka om Schengenvisum till Finland i Nepal

Från och med den 23 mars 2018 lägger Finland ut mottagningen av visumansökningar i Nepal till ett viseringscenter som drivs av VFS Global i Katmandu. Syftet med utläggningen är att göra det lättare att ansöka om Schengenvisum till Finland.
För att lämna in en visumansökan, du måste boka tid på viseringcentrets webplats eller via telefoncentret (se kontakt information nedan). På centrets webbplats kan du fylla i ansökningsblanketten elektroniskt.

Visumansökan måste alltid lämnas in personligen till viseringscentret eftersom man samtidigt fotograferas och ger fingeravtryck. Ansökningar kan lämnas in måndag–fredag mellan kl. 8.00 och 12.00. Viseringscentret tar ut en serviceavgift för varje sökande.

Finlands ambassad i Katmandu behandlar även i fortsättningen alla ansökningar och fattar beslut om dem. Alla ansökningar om uppehållstillstånd och pass behandlas fortfarande enbart på ambassaden, och ärenden som rör dessa handlingar kan inte skötas vid viseringscentret.

Viseringscentrets webbplats, telefonnummer och e-post fungerar från och med den 16 mars 2018. Telefoncentret betjänar på nepalesiska och engelska, måndag–fredag kl. 8.00–16.00.

Visumansökningar kan endast lämnas in om man har en bokad tid. Tiden kan bokas på webbplatsen eller per telefon.

VFS Global Viseringscenter i Katmandu, Nepal
Academy of Culinary Arts Building, Ground Floor, Mahalaxmisthan Marga, Lagankhel, Lalitpur

Öppettider                               

  • Inlämning av visumansökningar  8.00–12.00
  • Avhämtande av pass 13.00–15.00

Webbplats: http://visa.finland.eu

Frågor:  [email protected]

Telefoncenter

  • i Nepal  Toll Free 18000910120
  • från andra länder +977 9817011745
  • öppettider 08.00–16.00

Närmare information på vår hemsida Palvelut > Viisumit eller Services > Visas