Suomi ja Myanmar

Suomi on tunnustanut Burman 21.6.1954. Diplomaattisuhteet solmittu 21.6.1954.