Finland och Myanmar

14.12.2018

Finland erkände Burmas självständighet den 21 juni 1954. Diplomatiska förbindelser knöts den 21 juni 1954.