Edustuston tehtävät

Suomen suurlähetystö Yangonissa on Suomen hallituksen virallinen edustaja Myanmarissa.

Suurlähetystö edistää Suomen suhteita Myanmarin kanssa ulko-, kauppa- ja kehityspolitiikan avulla. Suhteita ylläpidetään Suomen kansallisten ja EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Suomen kehitysyhteistyö Myanmarissa tukee maan omia kehitystavoitteita. Suomi tukee maaohjelmansa mukaisesti Myanmarin rauhanprosessia, oikeusvaltio- ja demokratiakehitystä, naisten ja tyttöjen oikeuksia, metsävarojen hyvää hallintaa sekä opetuksen laadun parantamista.

Suurlähetystö tarjoaa suomalaisyrityksille apua vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen sekä edistää myönteistä Suomi-kuvaa. Se myös tarjoaa Suomen kansalaisille rajoitetusti konsulipalveluja.

Suurlähetystön keskeiset tehtävät:

  • Myanmarin poliittisen tilanteen seuranta, erityisesti rauhanprosessi ja demokratiakehitys

  • Kehityspoliittinen vaikuttaminen ja kehitysyhteistyö

  • Suomen ja Myanmarin välisen kaupan ja suomalaisten investointien edistäminen Team Finland -työn kautta

  • Avuntarpeessa olevien suomalaisten ohjaaminen palvelua tarjoavien tahojen luo

  • ennakkoäänestysten järjestäminen