Lapsikaappaus

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse silloin, kun pysyvästi Suomessa asunut alle 16-vuotias lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen.

Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuulumattomaan valtioon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä.

Edustusto voi

  • pyrkiä edistämään lapsen vapaaehtoista palauttamista ja sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista

  • avustaa lapsen olinpaikan ja hänen olosuhteidensa selvittämisessä, avustaa oikeusavun saamisessa

  • avustaa yleisluontoisten tietojen hankkimisessa asianomaisen valtion lainsäädännöstä

  • avustaa asianosaisten välisessä yhteydenpidossa

  • välittää lapsen palauttamista koskevia tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja lapsen palauttamista pyytäneelle

  • avustaa lapsen kotiuttamisen järjestämisessä