Muutoksia konsulipalveluissa 1.10.2021 lukien; Suomen Yangonin-suurlähetystön konsulipalvelut annetaan jatkossa Bangkokissa

Tasavallan presidentin asetuksen 799/2021 mukaisesti Suomen Yangonin-suurlähetystön konsulipalvelut tullaan antamaan jatkossa Suomen Bangkokin-suurlähetystössä. Asetus tulee voimaan 1.10.2021.

Konsulipalveluilla tarkoitetaan niitä Wienin yleissopimuksen (SopS 50/1980) 5 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä, joita Suomen edustustot voivat antaa yksityisen henkilön tai yhteisön avustamiseksi tai niiden etujen ja oikeuksien valvomiseksi ja joiden suorittaminen kuuluu ulkoasiainhallinnon tehtäviin konsulipalvelulain (498/1999) tai muun lainsäädännön nojalla.

Edellä mainittuihin konsulipalveluihin kuuluvat muun muassa passi-, notaari- ja laillistuspalvelut. Lisätietoja Suomen Bangkokin-suurlähetystön konsulipalveluista löytyy edustuston verkkosivuilta https://www.finlandabroad.fi/thaimaa.  

Suomen Yangonin suurlähetystö antaa jatkossa konsulipalveluita hädänalaisessa asemassa oleville sekä muita vastaavia konsulipalveluita, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää.

Oleskelulupahakemusten vastaanotto hoidetaan Suomen Bangkokin-suurlähetystössä, kuten tähänkin asti.

Edustustojen viisumijärjestelyt eivät kuulu edellä mainitun asetuksen piiriin.
Schengen-viisumiasioissa Suomea edustaa Myanmarissa Saksan suurlähetystö, 
https://rangun.diplo.de/(Linkki toiselle web-sivustolle.).  Saksan suurlähetystö on ulkoistanut viisumipalvelunsa
VFS Global(Linkki toiselle web-sivustolle.)-yritykselle. Myanmarin tilanteesta johtuen viisumipalvelut saattavat toimia rajoitetusti.

Lisätietoja:         

Tasavallan presidentin asetus 799/2021(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulipalvelulaki 498/1999(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Suomen Bangkokin-suurlähetystön verkkosivut
Suomen Yangonin-suurlähetystön verkkosivut