Pidätettynä ulkomailla

Paikalliset lait koskevat myös turisteja. Suomen edustustot välittävät tietoja sekä seuraavat tilannetta. Edustusto ei voi puuttua oikeuskäsittelyyn. Ulkomailla tapahtuneista vakavista rikoksista voidaan rangaista myös Suomessa.

Paikalliset lait koskevat myös turisteja

Noudata kohdemaan lakeja sekä kunnioita paikallisia tapoja ja uskontoa. Ota huomioon paikalliset tavat käyttäytymisessä ja pukeutumisessa. Kiellettyä saattavat olla asiat, jotka eivät Suomessa ole rangaistavia. Kiellettyä saattaa esimerkiksi olla

  • kansalliseen turvallisuuteen liittyvien asioiden kuten sotilaskohteiden valokuvaaminen.
  • uskonnollisen materiaalin levittäminen.
  • antiikkiesineiden maastavienti.
  • samaa sukupuolta olevien suhteet, avioliiton ulkopuoliset suhteet ja julkiset hellyydenosoitukset.

Rangaistukset voivat olla huomattavasti ankarampia kuin Suomessa. Joissakin maissa esimerkiksi huumausainerikoksista voidaan langettaa jopa kuolemantuomio. Tutkintavankeus voi kestää pitkään, vaikka henkilö todettaisiin syyttömäksi. 

Suomen edustustot välittävät tietoja sekä seuraavat tilannetta

Jos olet Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen ja joudut pidätetyksi, vangituksi tai muuten menetät vapautesi ulkomailla, sinulla on oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestäsi lähimmälle Suomen edustustolle.

Edustusto ilmoittaa asiasta ministeriölle, joka pyynnöstäsi välittää tiedon tapahtumasta nimeämällesi henkilölle Suomessa.

Jos edustusto on saanut tiedon pidättämisestäsi tai vangitsemisestasi ulkomailla, se pyrkii selvittämään, saatko rikoksesta tutkittavana tai syytettynä ollessasi asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin. Edustusto myös ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa.

Edustusto seuraa mahdollisuuksien mukaan asian kehittymistä ja selvittää tarvittaessa asemamaan armahtamiskäytäntöä. Myös tapaamiset edustuston edustajan kanssa ovat mahdollisia vapautensa menettäneen pyynnöstä.

Edustusto ei voi puuttua oikeuskäsittelyyn

Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa vapauttamiseesi paikallisesta tuomiovallasta.

Edustusto ei voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asiaasi. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle tai asianajajalle. Paikallisten asianajajien yhteystietoja voit tiedustella Suomen ulkomailla olevasta edustustosta tai kohdemaan viranomaisilta. Suomessa toimivista asianajajista ja ulkomailla toimivista suomalaisista asianajajista voit saada tietoa Suomen Asianajajaliitosta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Rikoksentekijän luovutus tai tuomitun siirto Suomeen on mahdollista erillisten sopimusten perusteella.

Ulkomailla tapahtuneista vakavista rikoksista voidaan rangaista myös Suomessa

Suomessa voidaan rangaista myös joistakin ulkomailla tapahtuvista vakavista rikoksista, esimerkiksi lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, Suomen lain mukaan.