Kausityönteko viisumilla

Työskennelläksesi Suomessa tarvitset normaalisti oleskeluluvan. Kausityöntekoa varten et kuitenkaan tarvitse oleskelulupaa enintään 90 päivää koskevaa kausityötä varten vaan joko viisumin tai viisumivapaan maan kansalaisena kausityötodistuksen.

EU:n kausityödirektiiviin perustuvaa kausityölakia sovelletaan Suomessa tehtävään kausiluonteiseen työhön. Kausityölakia ei sovelleta luonnonmarjanpoimintaan, koska luonnonmarjanpoiminta ei tapahdu työsuhteessa. Luonnonmarjojen poiminta tapahtuu luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain (487/2021) nojalla. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto seuraa 14.6.2021 voimaan astuneen lain 5 ja 7 §:n mukaisten luonnontuotekeruualan toimijaa koskevien edellytysten täyttymistä.

Luonnonmarjojen poimintaa on mahdollista tehdä Schengen-viisumilla enintään 90 päivää 180 päivän jakson aikana. Suomeen luonnonmarjanpoimintaan tulevien viisumivelvollisten kolmansien maiden kansalaisten viisumihakemukset käsitellään yksilöllisesti, viisumisäännöstön mukaisesti, kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella. Viisumia haetaan Suomen edustustosta.

Kausityöllä tarkoitetaan maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina tehtävää kausityöluonteista työtä. Kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt.

Kausityöntekoon Suomessa tarkoitettua viisumia haetaan Suomen edustustosta, sitä ei voi hakea toisen Schengen-maan edustustosta. Viisumi on tarkoitettu vain Suomessa tehtävään kausityöhön. Viisumi voidaan myöntää enintään 90 päivän ajaksi.

Kausityöviisumihakemuksen käsittelyssä noudatetaan normaaleja viisumisäännöstön mukaisia käsittelyaikoja. Kausityöhön oikeuttava lupa myönnetään koskemaan työtä yhden tai useamman nimetyn työnantajan palveluksessa kerrallaan. Kausityöhön myönnetyssä viisumissa on lisätieto "Kausityö", ja sen voimassaolo alkaa työsuhteen alkupäivästä.

Ohjeet viisumin hakemiseksi löydät Suomen edustuston verkkosivuilta.

Jos kausityö kestää yli 90 päivää, hae kausityöoleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)